Article on reclassifying aid republished in Swedish

My article on the reclassification of aid, originally published by the St Andrews Foreign Affairs Review, is also published in Swedish on Biståndsdebatten.se.

Den retorik som används av dessa högerextrema partier, så som Sverigedemokraterna här på hemmaplan, hänvisar ofta till ineffektiviteten i att finansiera de få flyktingar som tagit sig till norra Europa när pengarna kan användas till bistånd för att förhindra att dessa flyktingströmmar kommer till överhuvudtaget.  I sig självt är detta argument dock inte förankrat i verkligheten. För det första vill ”invandringskritiska” partier generellt minska anslagen till bistånd kraftigt. För det andra är det problematiskt att påstå att bistånd minskar migrationsflöden till Europa. För det tredje har den upplevda motsättningen mellan finansiering av flyktingar på hemmaplan och biståndsverksamhet sällan stått i kontrast mot varandra. Den ökande trenden att göra avräkningar för flyktingmottagande i biståndsbudgeten göder dock exakt denna motsättning. Det skapas en direkt trade-off-situation mellan att spendera pengar på faktisk biståndsverksamhet och att lägga det på flyktingar och asylsökanden. Denna trade-off riskerar att ge legitimitet till den populistiska, invandringsfientliga retoriken.

Read the rest here.

 

Screen Shot 2014-04-22 at 11.45.51 PM

Leave a Reply

Your email address will not be published.