The first new Israeli settlement in 25 years. What does it mean?

The report of the first new Israeli settlement in the West Bank being approved in recent days may sound strange. Have no new settlements sprung up during this time? Has there been no expansion of the settlements since then? And how does this affect nearby village residents? I thought I’d try to clear some of […]

Read More

Israel har inte rätt till Gaza och Västbanken

Omöjligt att legitimera Israeliska bosättningar på ockuperat område: en folkrättslig genomgång De senaste åren, mest anmärkningsvärt genom Edmund Levy-rapporten från 2012, har särskilt stora ansträngningar gjorts för att legitimera det omfattande och tilltagande israeliska bosättandet på det ockuperade palestinska området Västbanken. Levy-rapporten ämnade särskilt att möjliggöra det retroaktiva legaliserandet av bosättarutposter som ansetts olagliga även av […]

Read More

Khan al-Ahmar, Demolitions, and International Support

This text was originally published in Swedish as an opinion piece in newspaper Dagen (LINK). On the Sunday February 19 the Israeli Civil Administration arrived to Khan al-Ahmar, a Palestinian Bedouin community in the West Bank, east of Jerusalem. Almost every home and structure in the village was given a piece of paper notifying their owners […]

Read More

Debattartikel: By på Västbanken behöver stöd

“Khan al-Ahmar är en av de mest utsatta byarna på Västbanken. Vid det omfattande utfärdandet av rivningsbeslut i byn ska invånare ha informerats om att de inte har något annat val än att flytta till en de ”omlokaliseringsplatser” som planerats av israeliska myndigheter. Tidigare exempel av sådana förflyttningar finns. Sedan 1990-talets expansion av bosättningskomplexet Ma’ale Adumim […]

Read More

A Rabbi’s Struggle for Peace and Justice

(This text was published in Swedish here) The first time I heard of Rabbi Arik Ascherman was a day in October 2015, when media reported about an attack against him in Awarta, a northern West Bank village. As Ascherman and other volunteers helped Palestinian farmers harvest olives, a number of young Israeli settlers came to […]

Read More